Sağlık Gönüllüleri Vakfı – Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülleri
İşin adı
: Dikkat TUZak Var!
Firma
: Abdi İbrahim
Kategori
: Sağlık Bilinci Oluşturma Özel Ödülü
  Malzemesi ve Yönetimi

  Birincilik Ödülü
Sağlık Gönüllüleri Vakfı – Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülleri
İşin adı
: gHealthcare sağlık bilinci
Firma
: gHealthcare
Kategori
: Sağlık Bilinci Oluşturmada En İyi Reklam Ajansı
  Birincilik Ödülü
Farmaskop Sağlık İletişimi Yaratıcılık Ödülleri
İşin adı
: Pelerinli Biblo
Firma
: Pfizer
Kategori
: En İyi Detailing / E-Detailing
  Malzemesi ve Yönetimi

  Birincilik Ödülü
Farmaskop Sağlık İletişimi Yaratıcılık Ödülleri
İşin adı
: gHealthcare Kurumsal Kimlik Çalışması
Firma
: gHealthcare
Kategori
: En İyi "Sağlık İletişim Ajansı"
  Kurum Kimliği ve Tanıtımı

  Birincilik Ödülü
Farmaskop Sağlık İletişimi Yaratıcılık Ödülleri
İşin adı
: Migrene Son
Firma
: Pfizer
Kategori
: En İyi Sosyal Medya Kullanımı
 
Birincilik Ödülü
Farmaskop Sağlık İletişimi Yaratıcılık Ödülleri
İşin adı
: Migrene Son
Firma
: Pfizer
Kategori
: En İyi İnternet Sitesi
 
Birincilik Ödülü
Farmaskop Sağlık İletişimi Yaratıcılık Ödülleri
İşin adı
: Meme Sağlığın Elinde
Firma
: Memeder
Kategori
: En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyası
 
Birincilik Ödülü
Farmaskop Sağlık İletişimi Yaratıcılık Ödülleri
İşin adı
: Meme Sağlığın Elinde
Firma
: Memeder
Kategori
: En İyi Kamu Bilgilendirme
  Farkındalık Kampanyası

  Başarı belgesi
Farmaskop Sağlık İletişimi Yaratıcılık Ödülleri
İşin adı
: Meme Sağlığın Elinde
Firma
: Memeder
Kategori
: En İyi Kadın ya da Erkek Sağlığını
  Korumaya Yönelik Kampanya

  Başarı belgesi
Sağlık Gönüllüleri Vakfı – Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülleri
İşin adı
: Kalbini Sev Kırmızı Giy
Firma
: Unilever - Becel
Kategori
: Sosyal Sorumluluklarını
  En İyi Yerine Getiren Kuruluş

  Birincilik ödülü
Farmaskop Sağlık İletişimi Yaratıcılık Ödülleri
İşin adı
: APOCP Marka Kimliği
Firma
: Sağlık Bakanlığı
Kategori
: En İyi Ürün / Marka / Firma Kimliği
 
Birincilik ödülü
Farmaskop Sağlık İletişimi Yaratıcılık Ödülleri
İşin adı
: Yemekle Birlikte
Firma
: Pfizer
Kategori
: En İyi Ürün Re-Lansman Kampanyası
 
Başarı belgesi
Farmaskop Sağlık İletişimi Yaratıcılık Ödülleri
İşin adı
: Nefes Almanın Yüz Şekli
Firma
: AstraZeneca
Kategori
: En İyi Marka Hatırlatıcı Malzeme / Yöntem
 
Başarı belgesi
Farmaskop Sağlık İletişimi Yaratıcılık Ödülleri
İşin adı
: Nefes Almanın Yüz Şekli
Firma
: AstraZeneca
Kategori
: En İyi İç İletişim Fikri / Kampanyası
 
Başarı belgesi
Farmaskop Sağlık İletişimi Yaratıcılık Ödülleri
İşin adı
: Kalbini Sev Kırmızı Giy
Firma
: Unilever - Becel
Kategori
: En İyi "Sosyal Sorumluluk" Kampanyası ve
  Sponsorluk Uygulaması

  Birincilik ödülü
Sağlık Gönüllüleri Vakfı – Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülleri
İşin adı
: Kalbini Sev Kırmızı Giy
Firma
: Türk Kardiyoloji Derneği
Kategori
: Sosyal Sorumluluklarını En İyi Yerine Getiren
  Sivil Toplum Kuruluşu

  Birincilik ödülü
Farmaskop Sağlık İletişimi Yaratıcılık Ödülleri
İşin adı
: 32. Miligram Yeni Form Lansmanı
Firma
: AstraZeneca
Kategori
: En İyi Kongre / Sempozyum /
  Toplantı Uygulaması

  Başarı belgesi
Farmaskop Sağlık İletişimi Yaratıcılık Ödülleri
İşin adı
: Kalbini Sev Kırmızı Giy
Firma
: Unilever - Becel
Kategori
: En İyi Film / Radyo Spotu
 
Başarı belgesi
Farmaskop Sağlık İletişimi Yaratıcılık Ödülleri
İşin adı
: Etki Mekanizması
Firma
: Pfizer
Kategori
: En İyi Medikal İllüstrasyon
 
Başarı belgesi
Farmaskop Sağlık İletişimi Yaratıcılık Ödülleri
İşin adı
: Yıldızlar Takımı
Firma
: Abdi İbrahim
Kategori
: En İyi İç İletişim Kampanyası
 
Başarı belgesi
Farmaskop Sağlık İletişimi Yaratıcılık Ödülleri
İşin adı
: Yaşar Bey MDA
Firma
: Boehringer-Ingelheim / Pfizer
Kategori
: En İyi Fotoğraf Prodüksiyonu
 
Birincilik ödülü
Farmaskop Sağlık İletişimi Yaratıcılık Ödülleri
İşin adı
: Vertigo
Firma
: Solvay
Kategori
: En İyi Süreli Yayın
 
Birincilik ödülü
Farmaskop Sağlık İletişimi Yaratıcılık Ödülleri
İşin adı
: gHealthcare Kurumsal Kimlik Çalışması
Firma
: gHealthcare
Kategori
: En İyi "Sağlık İletişim Ajansı"
  Kurum Kimliği ve Tanıtımı

  Başarı belgesi
Farmaskop Sağlık İletişimi Yaratıcılık Ödülleri
İşin adı
: Kurdele Filmi (Toplum Bilinçlendirme)
Firma
: Novartis
Kategori
: En İyi Film / Radyo Spotu
 
Başarı belgesi
Farmaskop Sağlık İletişimi Yaratıcılık Ödülleri
İşin adı
: Alzheimer ve Yaşam
Firma
: Pfizer
Kategori
: En İyi Süreli Yayın
 
Başarı belgesi
Farmaskop Sağlık İletişimi Yaratıcılık Ödülleri
İşin adı
: FİYONK-Farklı İletişim Yöntemleri ve
  Ortak Noktada Kesişme

Firma
: Novartis
Kategori
: En İyi Eğitim / Bilgilendirme Projesi
 
Başarı belgesi